เกี่ยวกับเรา About Us

g=bp 

บริษัท เมโลดี้ โซลูชั่น จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2555 จนถึงปัจจุบัน
มีเป้าหมายที่จะมีสินค้าและบริการที่ครบวงจร ให้กับผู้ที่สนใจเครื่องดนตรีประเภทเครื่อเป่าลมไม้ เช่น ฟลูท คลาริเน็ต โอโบ บาสซูน และแซ็กโซโฟน

 

เครื่องดนตรีที่นำเสนอ เป็นเครื่องดนตรีที่มัคุณภาพได้มาตราฐาน มีให้เลือกตามความเหมาะสมกับลักษณะการเล่นของผู้เล่น ตั้งแต่เริ่มหัดเล่นจนไปถึงระดับมืออาชีพ ทำให้ผู้ที่ฝึกหัดเล่นใหม่ๆมีกำลังใจในการฝึกหัด ผู้เล่นสามารถทดลองเครื่องดนตรีก่อนที่ซื้อ มีให้เลือกหลายยี่ห้อและหลากหลายช่วงราคา ตามแต่ความต้องการ มีการรับประกันสินค้าใหม่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

 

บริการหลังการขาย มีทั้งให้คำแนะนำในการหัดเล่น หาครูผู้สอน ให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษา แก้ใขปัญหาในการหัดเล่น จากผู้เชียวชาญในด้านนั้นๆ บริการการซ่อมบำรุงโดยช่างที่ได้มาตราฐานได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มีประกาศณียบัตรเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

บริการการจัดงานสอนและแสดงดนตรีโดยศิลปินทางด้านดนตรีทั้งในและต่างชาติ 

ศิลปินต่างชาติที่เคยร่วมงานด้วย มีอาทิเช่น Trevor Wye, Robert Aitken, Julien Beaudiment, Yossi Anheim, Viviana Guzman, Ron Korb, Elisabeth Dooner, Sarah Newbold

 

ประวัติโดยย่อของบริษัท
พ.ศ. 2554   - ได้รับการอบรมการซ่อมฟลูทและได้รับประกาศณียบัตรรับรอง จากบริษัท Muramatsu Corp ประเทศ ญี่ปุ่น
พ.ศ. 2555   - ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายฟลูทยี่ห้อ Muramatsu และ Sankyo ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2556   - ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายคลาริเน็ต และเครื่องเป่ามีลิ้นจาก Lohff & Pfeiffer จากประเทศ เดนมาร์ค  
 - ช่างซ่อมเครื่องดนตรี ศิริพร จินะณรงค์ และ วุฒิชัย ตรีสิทธิ์ ได้ไปรับการอบรมการซ่อมฟลูทที่บริษัท Sankyo ประเทศญี่ปุ่น
  - จัดงานแสดงดนตรีโดย Julien Beaudiment ศิลปินนักฟลูทจากประเทศฝรั่งเศส
พ.ศ. 2557  - ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวเทนจำหน่ายฟลูทยี่ห้อ Tomasi และ Hanyes
 - จัดงาน Trevor Wye Flute Festival 2014
พ.ศ. 2558   - ร่วมจัดงาน Thailand Land Flute Festival 2015   - จัดงาน 2 Days Flute Course by Sarah Newbold and Elisabeth Dooner 
พ.ศ. 2559   - ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องดนตรีพลาสติกยี่ห้อนูโว
พ.ศ. 2560   - นราพร ไปเยี่ยมชมบริษัท Eastman ที่ประเทศจีน  
  - จัดงาน Elisabeth Dooner and Sarah Newbold Flute Course and Concert ที่มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ
  - เข้าร่วมงาน Thailand Clarinet Academy 2017
  - ได้รับการแต่งตังให้เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าดังต่อไปนี้ Beaumont, LeFreque, and Silver Stein
พ.ศ. 2561   - เข้าร่วมงาน Thailand Clarinet Academy 2018 ช่างซ่อมเครื่องดนตรี วุฒิชัย ตรีสิทธิ์ และ สุภัชญา จินะณรงค์ ได้ไปรับการอบรมการซ่อมฟลูท และได้รับประกาศณียบัตรรับรองที่บริษัท Sankyo ประเทศญี่ปุ่น
  - ช่างซ่อมเครื่องดนตรี วุฒิชัย ตรีสิทธิ์ และ สุภัชญา จินะณรงค์ ได้ไปรับการอบรมการซ่อมฟลูทและได้รับประกาศณียบัตรรับรองที่บริษัท Muramatsu ประเทศญี่ปุ่น
  - จัดงาน Thailnad Flute Festival 2018 โดยเป็นผู้เชิญศิลปิน Julien Beaudiment จากประเทศฝรั่งเศส ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  - ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ ReedGeek ในประเทศไทย
พ.ศ. 2562   - ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายคลาริเน็ตยี่ห้อ Uebel
  - จัดงาน Elisabeth Dooner and Sarah Newbold Flute Course and Concert ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

   1) ศิริพร จินะณรงค์

       ATCL (Flute) Trinity College, U.K.

       B.Ed (Honor) Music Education, Chulalongkorn University, Thailand

       M.Sc. Music Informatics, Indiana University, U.S.A.

       M.Sc. Business Administration, San Francisco State University, U.S.A.

       Ph.D Life Long Learning, Chulalongkorn University, Thailand

 

      Certified Technician from:  Muramatsu Flutes, Japan, Straubinger Flutes, U.S.A., NAPBIRT, U.S.A., Vermont Guild, U.S.A.

 

      ประสบการณ์การเล่นและแสดงดนตรี

          เคยเป็นหัวหน้าวงโยธวาธิตโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยเพลงและผู้เรียบเรียงเสียงประสานให้กับวง CU Education Orchestra เคยเป็นนักฟลูทและพิโคโล่ ให้กับวงดนตรีในตำแหน่งต่างๆเช่น Principle Flutist และ Soloist ให้กับวง Ibycus Chamber Orchestra, Thailand Youth ORchestra, Indiana University Band และ Asian Youth Orchestra

 

   2) นราพร กัลยา ณ สุนทร

           จบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           เคยร่วมแสดงกับวงดนตรีต่างๆ อาทิ วงซิมโฟนีออเครสตร้าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วง Bangkok Sinfonietta, วง Bangkok Philharmonic Orchestra และวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO)

           เคยแสดงเดี่ยวเพลง Brandenburg Concerto ร่วมกับวงซิมโฟนีออเครสตร้าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           ประสบการณ์การสอน สยามกลการ, D&M Music Studio, KPN, โรงเรียนดนตรีโอปุสวัน และสถาบันดนตรีมีฟ้า ฯลฯ

 

   3) วุฒิชัย ตรีสิทธิ์

        จบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        ประสบการณ์การเป็นช่างซ่อมเครื่องดนตรีจากบริษัท ยามาฮ่าประเทศไทย

        เป็นสมาชิกวง Nontri Orchestra Wind

 

Visitors: 169,139