Woodwind Pads

    นวม มีในเครื่องเป่าลมไม้มาเป็นร้อยปีแล้ว โดยที่นวมในสมัยก่อนมักทำด้วยฝ้าย มาอัดให้แข็งใส่ในคีย์ของเครื่องดนตรีปิดลมไม่ให้ออก เพื่อทำให้เกิดเสียงสูงต่ำที่แตกต่างกันในเครื่องดนตรี

   นวมมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆพร้อมๆไปกับวิวัฒนาการของเครื่องดนตรี โดยในยุคต่อมามีการเพิ่มผิวที่ทำด้วยผผนังสำไส้สัตว์ (ให้คิดถึงผิวไส้กรอก) หรือหนังสัตว์ เพื่อให้ปิดลมได้ดีขั้น ต่อมามีการเพิ่มส่วนด้านล่างของนวมให้มึความแข็งและเรียบมากขึ้นด้วยวัสดุต่างๆเช่นกระดาษ พลาสติก โลหะ หรือวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ

ในปัจจุบัน นวมของเครื่องดนตรี โดยปกติแล้วประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ คือ

 1. วัสดุแข็งรองด้านล่าง เช่นกระดาษ 
 2. สักกะหลาด (felt) 
 3. ผิว (skin) เช่น หนังสัตว​์ หรือ ผนังลำไส้สัตว์
 4. ส่วนประกอบอื่นๆ แล้วแต่ประเภทของนวม

    โดยทั่วไปเกรดของนวมมักจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ทำนวมนั้นขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่นในฟลูทกลุ่มมาตรฐาน นวมจะประกอบด้วยวัสดุ 3 ชนิดแรก คือ กระดาษรองด้านล่าง สักกะหลาด และผิว เท่านั้น คุณภาพของสักกะหลาด มักจะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของนวมด้วย 

    ผิวของนวม อาจแยกได้ตามสี เช่น สีขาว สีเหลือง หรือตามวัสดุที่ทำผิวเช่น หนังสัตว์เช่นหนังวัว ในนวมแซ็กโซโฟน หรือ ผนังลำไส้สัตว์เช่นในนวมฟลูท เป็นต้น

    สักกะหลาดด้านในของนวมนั้นเป็นหัวใจ ทำให้นวมแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ความยืดหยุ่น แข็ง หรือลักษณะของสักกะหลาดที่แตกต่างทำให้นวมแหมาะกับการติดตั้งที่แตกต่างกัน นั่นหมายถึงในเครื่องดนตรีที่คุณภาพแตกต่างกันด้วย ในที่นี้ของกล่าวถึงประเภทของสักกะหลาดแบบคร่าวๆเนื่องจากประเภทของสักกะหลาดนั้นมีมากมายเหลือเกินในที่นี้จะกล่าวโดยสังเขป

    สักกะหลาดธรรมดา (Regular Felt) เหมาะสำหรับเครื่องดนตรีเกรดมาตรฐาน เช่น ยามาฮ่ารุ่น 2xx, 3xx ช่างซ่อมสามารถเอาไม้หนีบหนีบที่คีย์ได้หลังจากที่ติดตั้งนวมเสร็จเพื่อให้นวมปิดสนิท เพราะว่าสักกะหลาดประเภทนี้มีความยืดหยุ่นและสามารถหดตัวให้เข้ากับขนาดของโทนโฮลได้

    สักกะหลาดที่เป็นแบบเนื้อแน่น (Pressed Feld) เหมาะกับการติดตั้งที่แม่นยำ และไม่เหมาะกับการหนีบ เพราะเป็นสักกะหลาดที่แข็งกว่าสักกะหลาดธรรมดา และไม่หดตัวจากการหนึบ ในการติดตั้งช่างจะต้องใช้ฝีมือในการวัดความแม่นยำมากกว่า แต่จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และหลังจากติดตั้งแล้วจะมีความคงทนมากกว่า 

    อัลตร้าซูเอด (Ultrasuade) ในนวมเกรดสูงๆ อาจไม่ใช้สักกะหลาดเนื่องจากสักกะหลาดจะมีการยุบตัวเมื่อถึงอายุ ดังนั้นจึงมีการคิดค้นหาวัสดุใหม่ๆเพื่อเอามาใช้ทำนวม เช่น อัลตร้าซูเอด เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่นิื่ม มีความหนาน้อยกว่าสักกะหลาด แต่ยุบตัวน้อยกว่า จึงทำให้อายุการใช้งานนานกว่าสักกะหลาด เป็นต้น

    นอกจากนี้แล้ววัสดุที่ใช้ทำนวมเกรดต่างๆยังมีการเพิ่มเติมได้อีกมากมายแล้วแต่ผู้ผลิต เช่น นวมบางชนิดอาจใส่ซิลิโคน ไว้ใต้นวมหรือด้านในของนวม นวมบางประเภทมีชิ้นโลหะอยู่ด้านในหรือใต้นวม นวมบางประเภทใส่ผงของโลหะเป็นส่วนประกอบด้วย หรือในนวมบางประเภทอาจจะมีวัสดุที่เรียกว่าเรโซเนเตอร์ (Resonator) ที่ทำด้วยวัสดุต่างๆเช่นพลาสติกหรือโลหะอยู่ตรงกลางของนวมเป็นเป็นตัวสะทอ้นเสียงหรือลมที่ออกมาจากโทรโฮล เป็นต้น 

    นวมบางชนิดอาจจะทำจากวัสดุสังเคราะห์ ปัจจุบันมีการใช้วัสดุสังเคราะห์ประเภทต่างๆมาทำนวม เช่น นวมวาเลนติโนเป็นนวมที่ปัจจุบันติดตั้งในคลาริเน็ตยามาฮ่า รุ่น 2xx มีลักษณะกันน้ำ เป็นนวมสังเคราะห์ สีขาว หรือ นวม Silent Pad ที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์คล้ายโฟมที่เมื่อติดตั้งแล้วจะได้ยินเสียงคีย์กระทบโทนโฮลน้อยมาก เหมาะสำหรับใช้ในห้องอัด

การวัดขนาดของนวม 

     โดยทั่วๆ การวัดขนาดของนวม ทำได้โดยการวัด เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของคีย์ที่จะใส่ จะได้ขนาดที่พอเหมาะของนวมเพื่อมาใส่ในคีย์ ทั้งนี้การทำนวมเป็นชุดสำหรับเครื่องดนตรีก็คือการวัดขนาดของนวมให้ได้ตรงกับขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของคีย์นั่นเอง ในแง่ของช่างเราสามารถเอานวมชนิดใดก็ได้มาใส่ในเครื่องดนตรี โดยที่จะต้องคำนึงถึงขนาดและความหนาของนวมให้ตรงกับขนาดของคีย์ (Key Cup) ของเครื่องดนตรี วิธีการติดตั้งนวมแต่ละชนิดอาจจะแตกต่างกันออกไปช่างซ่อมเครื่องดนตรีควรจะศึกษาลักษณะของนวมและวิธีการติดตั้งให้ถูกต้อง

     สำหรับนักดนตรีแล้วนวมแต่ละชนิดที่แตกต่างกันจะให้เสียงที่ไม่เหมือนกันของเครื่องดนตรีถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีเครื่องเดียวกัน ดังนั้นการเปลี่ยนประเภทของนวมจะเป็นการเปลี่ยนเสียงของเครื่องดนตรีด้วย นักดนตรีควรศึกษาประเภทของนวมที่แตกต่างกัน และหาเสียงที่ตนเองต้องการเพื่อให้เลือกนวมได้ถูกต้อง

Flute Pads

 • My Pads FL40 (Pcs.)
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Deluxe"J" DFL140J (Pcs.)
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • My Pads FL40
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Deluxe"J" DFL140J
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Piccolo Pads

 • Mํy Pads PI40
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • RSOUNDPI
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • BSOUNDPI
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • GSOUNDPI
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Clarinet Pads

 • Lucian Deluxe Pads Set DCL80
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Lucian Deluxe Pads Set DCL20
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Clarinet Pads CL20
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CLS70SCL
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Alto Clarinet Pads

 • Alto Clarinet Pads GORECLG
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Bass Clarinet Pads

 • Pads For Bass Clarinet
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Saxophone Pads

 • Pro J by L.Pisoni Sax Pads
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pro by L.Pisoni Kangaroo White Sax Pads
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pro by L.Pisoni Kangaroo Black Sax Pads
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pro by L.Pisoni Kangaroo Brown Sax Pads
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Oboe and English Horn Pads

 • LP-GORE Pads for English Horn
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Deluxe HT Pads for English Horn
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Deluxe J Pads for English Horn
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Deluxe Waterproof Pads For English Horn
  0.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 165,990